Healing Tao Holland

Belangrijke onderdelen van het lesprogramma.

Wij geven een daoïstische/boeddhistische training die uit de volgende onderdelen bestaat.

Energietraining.

Een van de belangrijkste doelstellingen van onze lessen is, de energie (qi) in jezelf op te bouwen en in evenwicht te brengen, zodat er een vloeiende verbinding ontstaat met alle energieën buiten je; het kleine universum wordt een afspiegeling van het grote universum. Je leert om de training en je dagelijks leven in overeenstemming te brengen met de cyclus van de vijf energiefasen, zoals die tot uitdrukking komt in het ritme van dag en nacht, de afwisseling van de seizoenen, in de cyclus van het mensenleven en in de relatie tussen de vijf vitale organen van je lichaam. Door deze bewuste verbondenheid met de levensbron vervagen je fysieke grenzen en doorbreek je je afgescheidenheid. Je vormt een subtiel lichaam dat onderdeel is van de oneindige energie van het universum.

IJzeren hemd qi gong.

Deze ogenschijnlijk fysieke training, die onderdeel van de energietraining is, vormt een training van lichaam en geest. Hij is gericht op het opbouwen van de juiste (lichaams)structuur, op het trainen van en met de adem en op diepe ontspanning. Al vanaf het begin proberen we dit alles te beoefenen met een lege geest en met volkomen aandacht (Yi). Zonder deze aandacht is het geen qi gong. De onrustige geest wordt hierdoor ‘gevangen’ in het lichaam, waardoor hij stil en helder wordt in zijn waarneming. Dit brengt het bewustzijn terug in het lichaam en verenigt lichaam en geest met elkaar. Pas dan is een goede rooting en ontspanning mogelijk. En uit stilte en ontspanning ontstaat de werkelijke (innerlijke) kracht.

Training van de geest en het ontwikkelen van compassie.

Er zal veel tijd worden besteed aan simpele (boeddhistische) meditaties om een rustige, heldere en lege geest en compassie te ontwikkelen, alsmede aan verschillende meditaties om op een constructieve manier met emoties te kunnen omgaan.


Voor meer informatie:

Healing Tao Holland, telefoon: (020) 6204970,

Terug naar de startpagina